Moksleivių registracija

REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ

Norint patekti į stovyklą reikia išsirinkti vieną dominantį fakultetą ar neformaliojo ugdymo sektorių ir atlikti bendrąją ir mokslo krypties, į kurią pretenduojate patekti, kūrybines užduotis. Atliktas užduotis iki kovo 31 d. 23:59 val. reikia atsiųsti elektroniniu arba paprastu paštu.

SMMS’17 stovykla vyks balandžio 21–23 dienomis Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 23, Vilnius), simbolinis registracijos į stovyklą mokestis – 5€.

ATRANKOS UŽDUOTYS

Bendrasis klausimas (privalomas visiems):
Įsivaizduokite, kas būtų, jei žmogus nemokėtų meluoti?

Mokslo krypčių klausimai (privalomas vienas):

  • Fizinių mokslų kryptis (chemijos ir geomokslų fakultetas, fizikos fakultetas, matematikos ir informatikos fakultetas):

Kuo panašūs braškė ir dviratis?

  • Gyvybės mokslų kryptis (gyvybės mokslų centras, medicinos fakultetas):

Kaip gyventų žmonės, jei jiems nereikėtų miego?

  • Humanitarinių mokslų kryptis (filologijos fakultetas, orientalistikos centras ir užsienio kalbų institutas; filosofijos fakultetas; istorijos fakultetas ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas):

Jeigu Kempiniukas Plačiakelnis norėtų tapti valstybės prezidentu, kaip atrodytų jo rinkiminė programa?

  • Socialinių mokslų kryptis (komunikacijos fakultetas):

Ką skaičiuoja avys, kai nesugeba užmigti?

  • Neformalaus ugdymo kryptis:

Kaip atrodo didžiausia pasaulyje laimė?

KAIP ATLIKTI UŽDUOTIS?

Pasitelk vaizduotę! Gali rašyti, piešti, dainuoti, vaidinti, klijuoti, fotografuoti, filmuoti, maketuoti arba sugalvoti visiškai originalų atsakymo būdą. Visų svarbiausia, kad čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, o moksleiviai vertinami pagal kūrybiškumą, tad nėra ko dvejoti!

KUR SIŲSTI ATSAKYMUS?

Atsakymus į klausimus, kartu nurodydami savo vardą ir pavardę, mokyklą ir klasę, elektroninį paštą ir dominantį fakultetą, iki kovo 31 d. 23:59 val. siųskite elektroniniu paštu smms@vusa.lt arba paprastu paštu Gerdai Janušauskaitei, S. Konarskio g. 24–7, 03127 Vilnius