SMMS'17

Devintoji SMMS stovykla artėja!

SMMS’17 stovykla vyks balandžio 21–23 dienomis Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 23, Vilnius), moksleivius, atvyksiančius iš tolimesnių Lietuvos miestų, pasitiksime Vilniaus geležinkelio ir autobusų stotyse. Simbolinis registracijos į stovyklą mokestis – 5€.

Šiemet moksleiviai galės iš arčiau pažvelgti į 12 Vilniaus universiteto fakultetų, centrų ir institutų studijas ir veiklą. Stovykloje dalyvauja:

 

Be šių fakultetų mokiniai taip pat turi galimybę rinktis neformalaus ugdymo kryptį, kurioje plačiau sužinos ne tik apie Universitete vykdomas studentų veiklas, bet ir plės savo žinias apie saviugdos galimybes už Universiteto ribų.

Mokslo kryptys ir joms priklausantys fakultetai/centrai/institutai:

Fizinių mokslų kryptis:

  • Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Fizikos fakultetas
  • Matematikos ir informatikos fakultetas

 

Gyvybės mokslų kryptis:

  • Gyvybės mokslų centras
  • Medicinos fakultetas

 

Humanitarinių mokslų kryptis:

  • Filologijos fakultetas, orientalistikos centras ir užsienio kalbų institutas
  • Filosofijos fakultetas
  • Istorijos fakultetas ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

 

Socialinių mokslų kryptis:

  • Komunikacijos fakultetas

 

Neformalaus ugdymo kryptis