Projekto globėja

Mieli moksleiviai, mieli studentai,

džiaugiuosi, kad nacionalinė iniciatyva „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ subūrė jaunus žmones, kurie nori mokyti ir mokytis, dalintis žiniomis ir savo patirtimis.

Mus visus vienija bendra didelė idėja, kad mokslo keliu žengti kartu daug smagiau. Tikiu, kad moksleiviui svarbu, kas jam padeda. Vyresnis, ką tik panašius iššūkius įveikęs jaunuolis, kuris geba ne tik paaiškinti mokyklinius uždavinius, bet ir suprasti nerimą, lūkesčius, viltis, gali tapti ne tik puikiu mokytoju, bet ir nuostabiu draugu.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, jaunieji mentoriai. Jūs, dalindamiesi savo žiniomis ir laiku, sukuriate sąlygas jaunesniesiems, kad jie bręstų ir skleistųsi kaip atsakingos ir stiprios asmenybės.

Jūs savo pavyzdžiu brandinate pilietinę savanorystės dvasią. Galbūt būtent Jūs tapsite tuo šviesuliu, kuris įkvėps jaunesnius po kelerių metų imtis prasmingų Jūsų darbų tęsinio, kuriant vieningą ir atsakingą bendruomenę, tik jau naujomis aplinkybėmis, kitokių iššūkių akivaizdoje.

Jūs esate mūsų valstybės pasididžiavimas ir ateitis. Kurkite gražiausias bendradarbiavimo tradicijas pasinaudodami pačiomis moderniausiomis galimybėmis.

Jūsų

Diana Nausėdienė