Švietimo naujienos

Rekomendacijos, kaip saugiai organizuoti brandos egzaminus

Pagrindinė brandos egzaminų sesijos pradžia  – birželio 22 d. Kaip ir kasmet, norint gauti brandos atestatą, išlaikyti reikės du egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Tačiau, iki gegužės 18 d. laikantieji egzaminus galės patikslinti savo pasirinktus laikyti brandos egzaminus, atsisakydami tų, kurių jie neketina laikyti įvertinę savo ateities planus ar tolimesnio mokymosi perspektyvas. Norintys atsisakyti laikyti brandos egzaminus apie sprendimą raštu turi informuoti mokyklos vadovą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pakoreguotame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, numatomi pakeitimai siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą ir higienos reikalavimų atitikimus. 

  • Brandos egzaminus ar jų dalis, išskyrus informacinių technologijų brandos egzaminą, laikantys kandidatai suskirstomi į ne didesnes kaip 9 kandidatų grupes. Informacinių technologijų brandos egzaminą laikantys kandidatai suskirstomi į 6 kandidatų grupes.
  • Jeigu kandidatai laiko egzaminą patalpose, skirtose ne daugiau kaip 9 kandidatams, tarp visų patalpoje esančių asmenų išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų atstumas. Jeigu kandidatai laiko egzaminą patalpose, skirtose daugiau kaip 9 kandidatams, tarp visų patalpoje esančių asmenų išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų metrų atstumas ir užtikrinama, kad vienam asmeniui tektų ne mažiau kaip 10 kv. metrų patalpų ploto.
  • Egzaminų centruose sudaromos tinkamos sąlygos kandidatų ir vykdytojų rankų higienai (visose praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padėta skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas).
  • Šalia įėjimų į egzaminų centrus, patalpas, kuriose vykdomi brandos egzaminai, sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
  • Egzaminų centruose sudaromos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti vandens.
  • Jei egzamino metu kompiuteriais, žodynais naudojasi keli kandidatai, tai kaskart pasinaudojus kandidatams, liečiamas jų paviršius dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo (kompiuterio klaviatūra, pelė, liečiamojo ekrano paviršius) arba naudojimuisi skiriamos vienkartinės pirštinės.
  • Planuojamas tiek kandidatų atvykimas į egzaminų centrą, tiek pasiskirstymas į egzaminų patalpas, tiek sanitarinių patalpų, įrenginių (tualetų, praustuvių) skaičius.
  • Kandidatų srautai egzaminų centre reguliuojami taip, kad būtų išvengta artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, t. y. kontakto mažesniu kaip 2 m atstumu, trunkančio ilgiau kaip 15 min.
  • Prieš egzaminą ir egzamino metu būtina užtikrinti egzaminų vykdymo patalpų vėdinimą.
  • Patalpa brandos egzaminui (salė, klasė, kabinetas ir kt.) paruošiama ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki dalyko brandos egzamino ar jo dalies pradžios. Prieš egzaminus patalpos turi būti išvalytos. Organizuojant patalpų valymą egzaminų centruose rekomenduojama atsižvelgti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpoms valyti COVID-19 pandemijos metu.

ŠMSM informacija: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patvirtintos-rekomendacijos-kaip-abiturientams-saugiai-laikyti-egzaminus