Registracija mentoriams

Mentoriai – tai savanoriškai iniciatyvoje dalyvaujantys vyresniųjų klasių moksleiviai, studentai ar studijas baigę asmenys.

Mentoriai registruodamiesi dalyvauti iniciatyvoje, gali pasirinkti, kokiomis temomis nori bendrauti su mokiniais: apie karjeros planavimą, mokomuosius dalykus, ar tiesiog bendrauti įvairiais kasdieniniais klausimais.

Pats mentorius pasirenka, kiek laiko per savaitę gali skirti šiai Iniciatyvai, o visas konsultavimas vyksta virtualiomis bendravimo priemonėmis.

Mentoriai pasirašo savanorystės sutartį su organizatoriais. Kadangi bus prašoma įkelti failą, rekomenduojame pildyti anketą naudojantis kompiuteriu.

Mentoriumi gali būti vyresniųjų klasių moksleivis, studentas ar studijas baigęs asmuo.

Su mentoriaus atmintine gali susipažinti čia.

Trumpai aprašykite savo motyvaciją dalyvauti programoje.

Tapdami SMMS iniciatyvos mentoriumi, turite pasirašyti savanoriškos veiklos sutartį. Ją atsisiųsti galite čia.


Sutartį galite pasirašyti trimis būdais:

1. Pasirašyti el. parašu;

2. Kompiuterio programoje Adobe Reader DC pasirašykite sutartį savo ranka ir pridėkite ją į registracijos anketą

3. Atsispausdinkite sutartį, pasirašykite ir skenuotą jos versiją pridėkite į registracijos anketą


Click or drag a file to this area to upload.