• Previous page:
  • Next page:

SMMS istorija

Šis projektas gimė norint praplėsti studentų mokslinės draugijos veiklą VU Fizikos fakulteto SMD prezidentės Aistės Norkutės galvoje 2008m. Studijų eigoje matydama vis daugiau kurso draugų, besigraužiančių nagus dėl nepatinkančių studijų ir dėl to, kad nepakankamai domėjosi prieš įstodami, bei manydama, jog daryti tai, ką liepia kiti nėra gera profesionalaus gyvenimo pradžia, ėmė galvoti, kaip  būtų galima padėti mokyklą baiginėjančiam jaunimui. Taip 2009-ųjų žiemą pradėjo gimti projektas SMMS. Tai kaip trumpa mokslinė stovykla, kuri parodo ne tik mokslines sritis iš visų pusių, bet ir tokias profesijas kaip ugniagesys gelbėtojas, policijos pareigūnas ar kariškis.

Pirmoji stovykla turėjo tokius tikslus, kurie atsispindi ir iki šiol. Pirma diena bendro pobūdžio, leidžianti moksleiviams pamatyti ar išgirsti net ir tai, ko jie niekada nebandė – pvz. apie fizikos studijas svajojančiam jaunam žmogui parodyti kaip dirba žurnalistai ar gaisrininkai. Antroji diena leidžia moksleiviams prisiliesti prie norimos studijuoti mokslo nišos iš praktinės pusės. Trečioji diena – rezultatų diena. Moksleiviai tai, ką išmoko antrąją dieną demonstruoja praeiviams gatvėje– surengia mini mokslo festivalį.

Pirmoji stovykla vyko Lietuvių namuose, kurie buvo pasirinktai dėl to, kad joje čia moksleiviai galėjo ir miegoti. Renginyje dalyvavo VU FF SMD, kortų magas, fakyrai, astronomų draugija. Ši stovykla truko dvi dienas ( pagal vienos dienos programą), tačiau šiuo metu yra išsiplėtė išplėtota iki trijų dienų. 2010-aisiais stovykloje dalyvavo netgi 80 moksleivių., Prie renginio prisidėjo visas VU SMD organizacinis komitetas  ir stovykla persikėlė į Jėzuitų gimnaziją su idėja moksleiviams parodyti VU centrinius rūmus. 

2012-aisiais prie mokslo sričių buvo prijungta ir neformalaus ugdymo niša, skirta supažindinti moksleivius su visuomenine veikla, skatinti plėsti pasaulėžiūrą, užsiimti saviugda. Šiuo metu SMMS projekte dalyvauja vienuolika mokslo nišų.