Švietimo naujienos

Sudarytos galimybės nuo gegužės 25 d. ugdymo procesą organizuoti…

Vyriausybės nutarimu, nuo gegužės 25 d. į mokyklas palaipsniui galėtų grįžti moksleiviai. Gegužės 25 d. durys būtų atveriamos pradinio ugdymo (1–4 klasių) mokiniams, sudaromos galimybės organizuoti konsultacijas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti. Nuo gegužės 30 dienos leista mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Tačiau galutinį sprendimą, ar mokyklos dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu, priims savivaldybės ir mokyklų vadovai.

Gegužės 8 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) paskelbė rekomendacijas mokykloms dėl ugdymo(si) proceso organizavimo 2020 m. birželio mėnesį. Rekomendacijose pateikiamas siūlomų veiklų sąrašas – skatinama vykdyti kitas edukacines, neformaliojo švietimo veiklas, individualias konsultacijas mokykloje nuotoliniu ar įprastu būdu (jei karantinas bus pasibaigęs), pasitelkti gerosios praktikos pavyzdžius (bendradarbiavimas tarp mokytojų, su tėvais (globėjais), kitomis mokyklomis ir kt.), naudotis. Rekomenduojama organizuoti veiklas, kurios skatintų mokinius kelti mokymosi tikslus reflektuoti, įsivertinti. 

Dėl ugdymo proceso baigimo ŠMSM vykdė konsultacijas su savivaldybių, mokyklų vadovų, mokytojų ir mokinių atstovais. Pažymima, kad ugdymo procesas neturėtų baigtis anksčiau negu birželio 1 d., bet, jei per visus mokslo metus ugdymas buvo intensyvinamas ir programa yra baigta iki birželio 1 d., mokyklos vadovas kartu su bendruomene gali nuspręsti ugdymą baigti. 

Plačiau skaitykite: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ar-mokyklos-toliau-dirbs-nuotoliniu-ar-iprastu-budu-leista-apsispresti-mokyklu-vadovams