Švietimo naujienos

Ugdymas šeimoje – ateinančių mokslo metų naujiena

Ne pirmus metus vykstant diskusijoms dėl galimybės šeimoms savo vaikus mokyti namuose, šiais metais pavyks įteisinti tvarką ir jau nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam projektui, kuriame nustatoma vaikų ugdymo šeimoje tvarka ir sąlygos, Vyriausybė pritarė. 

Šeimos, norinčios mokyti vaikus namuose, turės atitikti tam tikras sąlygas. Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turi pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad per pastaruosius dvejus metus nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, taip pat ir susiję su tėvų narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimu, smurtu, nebuvo skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir pan.

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.Plačiau: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nuo-rugsejo-mokinius-bus-galima-ugdyti-seimose